VZDRŽLJIVOSTNI POHOD PO ROŠKI PEŠPOTI

Splošni pogoji 7. BRBL vzdržljivostnega pohoda ”PO MEDVEDOVIH STOPINJAH 2020”

  1. Z oddajo prijave sprejemam Splošne pogoje 7. BRBL vzdržljivostnega pohoda “PO MEDVEDOVIH STOPINJAH 2020” (v nadaljevanju “pohod”), ki ga organizira Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju “organizator”).
  2. Z oddajo prijave potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav in pripravljen za pohod. Upošteval bom vsa navodila in opozorila organizatorja ter hodil na lastno odgovornost. Seznanjen sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med pohodom, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil ali zahteval nadomestila.
  3. Prijava na pohod je veljavna šele po plačani prijavnini. Plačilo je možno le s kreditnimi karticami Visa ali Mastercard.
  4. Vračilo prijavnine je možno edino nazaj na kreditni kartico in sicer do 9. 4. 2020, ob tem se zaračunajo administrativni stroški v višini 5 €. Po prireditvi prijavnin zaradi neudeležbe ne vračamo.
  5. Organizator obvešča vse udeležence – pohodnike, spremljevalce in druge, da je pohod javna prireditev, kjer bodo bodisi drugi udeleženci, bodisi organizator izvajali fotografiranje oziroma snemanje (avdio in/ali video) in bodo takšni posnetki lahko objavljeni na spletnih mestih, na družbenih omrežjih in v medijih organizatorja ali udeležencev. V primeru, da udeleženec ne želi biti upodobljen na fotografijah ali posnetkih, naj na to jasno opozori, v kolikor je to mogoče v danem trenutku.
  6. Uporabljeni izrazi, napisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za oba spola.
  7. Organizator bo z zbranimi osebnimi podatki ravnal skrbno in odgovorno ob upoštevanju veljavne zakonodaje (Zakon o varstvu osebnih podatkov) in Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Turistično športnega društva PO MEDVEDOVIH STOPINJAH.

Organizator:

Turistično športno društvo PO MEDVEDOVIH STOPINJAH

Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Matična št.: 4104242000

Davčna št.: 56706812

Vpis v sodni register: 22.01.2018

Kontaktna telefonska št.: 040 636 989

E-mail: info@pomedvedovihstopinjah.si

Kočevje, 26. november 2019

×

Cart